Category: Fish Leong

Translation: Fish Leong (Liang Jing Ru) – Mei You Ru Guo

梁静茹 – 没有如果 Fish Leong (Liang Jing Ru) – Mei You Ru Guo 作词 : 严爵 / 作曲 : 严爵 Han Zi/Translation 如果我说 爱我没有如果 错过就过 你是不是会难过 若如果拿来当借口 那是不是有一点弱 if i said that there are...

Translation: Liang Jing Ru & Cao Ge – PK

梁靜茹 & 曹格 – PK Liang Jing Ru (Fish Leong) & Cao Ge (Gary Chaw) – PK 曲:曹格 詞:姚若龍 (男)你有堅持的事情 我也有我的個性 這次不讓你 call我兄弟飆歌去 ————- (male) you have your principles and i have a different...