Category: Nan Quan Ma Ma

Translation: Nan Quan Ma Ma – Xia Yu Tian

南拳媽媽 – 下雨天 Nan Quan Ma Ma – Xia Yu Tian 下雨天了 怎麼辦  我好想你 不敢打給你 我找不到原因 为什麼失眠的聲音 變得好熟悉 沈默的場景做你的代替 陪我等雨停 it’s raining what should i do, i miss you so i don’t dare to call you,...