Category: Guo Jing

Translation: Guo Jing – Xia Yi Ge Tian Liang

郭靜 – 下一个天亮 Claire Guo Jing – Xia Yi Ge Tian Liang 作词:姚若龙 作曲:陈小霞 用起伏的背影 挡住哭泣的心 有些故事 不必说给 每个人听 许多眼睛 看的太浅太近 错过我没被看见 那个自己 hiding my crying heart behind my heaving silhouette some stories don’t...