Facebook Dynasty Saga Prestige Titles and EffectsDynasty Saga Prestige Titles and Effects

Title Prestige Needed Salary WEI Kingdom SHU Kingdom WU Kingdom Effects
Junior Attendant 100 2,000 Recruit 4th General
Senior Attendant 500 4,000 Wang Shuang Zhang Bao Zhu Ran
Executive Attendant 1,000 5,000
Assistant Clerk 2,000 7,000
Junior Clerk 4,000 7,500 Get 2nd Subject
Senior Clerk 6,000 8,000 Xun You Fa Zheng Da Qiao
Junior Serviceman 9,000 8,500
Senior Serviceman 12,000 9,000
Secretariate Drafter 15,000 9,500 Recruit 5th General
Junior Secretary 20,000 10,000 Hao Shao Zhao Guang Sun Shangxiang
Senior Secretary; 25,000 10,500 Chen Lin Sun Qian Zhang Hong
Supervising Secretary 30,000 11,000 Xiahou Ba Fei Yi Zhang Ti
Associate Censorate 38,000 11,500 Yang Xiu Fu Shiren Zhuge Jin Get 3rd Subject
Auxiliary Censorate 43,000 12,000 Cao Hong Mi Fang Dong Xi
Senior Censorate 50,000 12,500 Hua Xin Qin Mi Bu Zhi
Executive Censorate 60,000 13,000 Wen Yang Ma Liang Xiao Qiao
Chamberlain Aide 70,000 13,500 Recruit 6th General
Chamberlain 80,000 14,000 Chen Qun Ma Shu Li Yi
Vice Director 90,000 14,500 Li Dian Deng Zhi Ling Cao
Director 100,000 15,000 Le Jin Liao Hua Pan Zhang
District Inspector 120,000 15,500 Occupy 2nd Farm
District Lord 130,000 16,000 Cao Zhi Jiang Wan Cheng Pu
District Governor 150,000 16,500 Cheng Yu Wang Ping Zhou Tai
District Magistrate 170,000 17,000 Pang De Guan Ping Zhang Zhao
Regional Inspector 190,000 17,500 Cao Zhang Guan Suo Ling Tong Recruit 7th General
Regional Lord 210,000 18,000 Cao Ren Zhou Cang Jiang Qin
Regional Governor 240,000 18,500 Sima Shi Guan Xing Lu Su
Regional Magistrate 260,000 19,000 Yu Jin Xu Shu Han Dang
Assistant Counselor 280,000 19,500 Occupy 2nd Mine
Counselor 310,000 20,000 Sima Zhao Zhao Tong Huang Gai
Grand Counselor 340,000 21,000 Dian Wei Huang Zhong Lu Xun
Commandant 370,000 22,000 Xu Huang Pang Tong Zhu Huan
Vice Chancellor 420,000 23,000 Xun Yu Wei Yan Sun Jian Recruit 8th General
Chancellor 440,000 24,000 Zhang He Ma Chao Xu Sheng
Defender-in-Chief 450,000 25,000 Xiahou Yuan Jiang Wei Gan Ning
Counselor-in-Chief 460,000 26,000 Xu Chu Zhang Fei Taishi Ci
Duke 470,000 27,000 Guo Jia Liu Bei Sun Ce Get 4th Subjects
Prince 480,000 28,000 Sima Yi Guan Yu Sun Quan
Minister 490,000 29,000 Xiahou Dun Zhao Yun Lv Meng
Preceptor 500,000 30,000 Cao Cao Zhuge Liang Zhou Yu Get 5th Subjects
Grand Preceptor 510,000 31,000 +5% Attack (lose 2000 prestige everyday)
Grand Master 520,000 32,000 +5% Att +5% Def (lose 3000 prestige everyday)
Premier 530,000 33,000 +10% Att +5% Def (lose 4000 prestige everyday)
Archduke 540,000 34,000 +10% Att +10% Def (lose 5000 prestige everyday)
Imperial Prince 550,000 35,000 +15% Att +10% Def (lose 6000 prestige everyday)
Warlord 560,000 36,000 +15% Att +15% Def (lose 8000 prestige everyday)
King 570,000 37,000 +20% Att +15% Def (lose 10000 prestige everyday)
Emperor 580,000 38,000 +20% Att +20% Def (lose 12000 prestige everyday)
Heavenly Emperor 590,000 39,000 +25% Att +20% Def (lose 15000 prestige everyday)
God’s Hand 600,000 40,000 +25% Att +25% Def (lose 20000 prestige everyday)
Other Dynasty Saga Articles

6 Responses to “Facebook Dynasty Saga Prestige Titles and Effects”

  1. 600k is the max, there is no more

  2. haiz .. 610k pres wat title?

  3. if i remember correctly,
    you lose 2k prestige a day if you're 510k – 520k
    3k if you're 520k – 530k and so on

  4. how many loss prestige per day for people with prestige >510K???

  5. the maximum number of generals for any formation is 5, you can't get 6

  6. how to make Formation for 6 ??

Leave a Reply